Engedélyezés (A-Z)

Az ügyfeleink által megálmodott tevékenység időben való elkezdésének, vagy folyamatos fenntartásának egyik sarkallatos pontja a jogerős engedélyek megléte.

Széleskörű tapasztalattal rendelkezünk engedélyezési folyamatok alapjául szolgáló szakértői dokumentációk összeállítása terén, legyen az zöld-, vagy barnamezős beruházás. Építési engedélyezések környezetvédelmi tervfejezeteinek összeállításától az egységes környezethasználati engedélyezési (EKHE, IPPC), vagy a környezeti hatásvizsgálati eljárásokon át, az összevont folyamatokig, számos sikeresen lezárt prokjektet tudhatunk magunk mögött. Tesszük ezt a folyamatosan és egyre dinamikusabban változó jogszabályi környezetben  és az egyre kevésbé ügyfélbarát engedélyezési eljárások végeláthatatlan folyamában.

Segítünk meghatározni a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyeket, tudjuk tervezni azok megszerzésének várható idejét.

Az alábbi folyamatokban tudunk együttműködni:

Környezetvédelmi engedélyezések
Előzetes vizsgálati dokumentáció összeállítása
Hatás vizsgálati eljárás lefolytatása
Egységes környezethasználati engedély megszerzése
Összevont eljárások támogatása
Hulladékgazdálkodási engedélyek készítése
Pontforrás működési engedélyezés
Környezetvédelmi tényfeltáró dokumentációk összeállítása
Ingatlan fejlesztést megelőző környezetvédelmi átvilágítás
 
Adatszolgáltatások elkészítése OKIR rendszeren keresztül
Levegő tisztaság védelmi adatszolgáltatás
Hulladék adatszolgáltatás
FAVI adatszolgáltatás
OSAP adatszolgáltatás
KÜJ, KTJ adatok megkérése, módosítása
 
Környezeti mérések
Levegő tisztaság védelmi mérések -Pontforrás-emmissziós, immissziós mérések
Vízminavételezés és analitikai vizsgálat
Hulladékanalízisek
Talajmintavételezés, analitikai vizsgálatok
Környezeti zajmérés
 
Zaj és rezgésvédelmi tervezés
Akusztikai tervezés, modellezés
Zajvédelmi tervek készítése
Zajcsökkentési intézkedési terv kidolgozása
Egyedi zajkibocsátási határéték kérelmek engedélyezése
 
ÜHG engedélyekkel kapcsolatos folyamatok