Környezetvédelmi tanácsadás, döntéselőkészítés

Dönteni nehéz, de megéri!

1 ·       Jogszabályfigyelés
  Környezetvédelmi szempontból releváns, általános és terület specifikus követelmények változásának folyamatos követése, szükséges intézkedésekhez javaslattétel, jogszabályértelmezés
  Jogi auditok végzése
2 ·       Környezetvédelmi engedélyezések
  Előzetes vizsgálati dokumentáció összeállítása
  Hatás vizsgálati eljárás lefolytatása
  Egységes környezethasználati engedély megszerzése
  Összevont eljárások támogatása
  Hulladékgazdálkodási engedélyek készítése
  Pontforrás működési engedélyezés
  Környezetvédelmi tényfeltáró dokumentációk összeállítása
  Ingatlan fejlesztést megelőző környezetvédelmi átvilágítás
3. ·     Adatszolgáltatások elkészítése OKIR rendszeren keresztül
  Levegő tisztaság védelmi adatszolgáltatás
  Hulladék adatszolgáltatás
  FAVI adatszolgáltatás
  OSAP adatszolgáltatás
  KUJ, KTJ adatok megkérése, módosítása
4 ·       Környezetvédelmi oktatások, képzések
  Munkavégzés jellegéhez igazodó oktatási tematika kialakítása, oktatási anyag összeállítása
  Új belépő, ismétlő, rendkívüli, alvállalkozók oktatása, tudás visszaellenőrzése tesztekkel és, vagy szóbeli visszakérdezés formájában
  Tudatosság fejlesztését célzó képzések
6 ·      Környezetvédelmi auditokra való felkészítés, tanácsadás
  Környezetközpontú irányítási rendszere ISO 14 001
  Energia irányítási rendszer   ISO 50 001
  EMAS felkészítés EU direktíva alapján
  Green Office felkészítés EGO-European Green Office -WWF tanusítással
7. ·     Környezeti mérések
  Levegő tisztaság védelmi mérések -Pontforrás-emmissziós, immissziós mérések
  Vízminavételezés és analitikai vizsgálat
  Hulladékanalízisek
  Talajmintavételezés, analitikai vizsgálatok
  Környezeti zajmérés
8. ·     Zaj és rezgésvédelmi tervezés
  Akusztikai tervezés
  Zajvédelmi tervek készítése
  Zajcsökkentési intézkedési terv kidolgozása
  Egyedi zajkibocsátási határéték kérelmek engedélyezése
10. ·     Általános környezetvédelmi tanácsadás, szakértés