Munkabiztonság 5.0

Számunkra a munkavédelem, inkább a munkabiztonság fogalom köré épül. Ennek oka, hogy a mi értelmezésünkben a "munkavédelem" egy passzív, külső, védelmi eszközöktől nagymértékben  függő, míg a munkabiztonság, ettől egy lényegesen aktívabb, saját döntéstől vezérelt, tudatos, dinamikusan változtatható tevékenységet takar.

Kiemelten fotosnak érezzük, hogy azok a környezetek, emelyben életünk közel negyedét eltöltjük, az a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen az egészséges munkakörnyezet elvárásainak.  

Megrendelőink különböző felkészültségi szinttekkel és megcélzott eredményekkel keresnek meg minket. A jogszabályi minimum teljesítésének igényétől  a munkahelyi kockázatok szisztematikus csökkentésén át a viselkedés alapú munkabiztonság bevezetéséig lássuk be kellően széles mozgástér áll rendelkezésre  a cégek számára tudatosan választott optimális kockázati érték a kialakítására.

Fontos, hogy ez tudatos, és vállalt kockázat legyen. Az ily módon definiált kockázatokkal a munkavállalóknak és a munkáltatónak is tudatában kell lenni, nem teheti meg egyik fél sem, hogy figyelmenkívül hagyja, hiszen mindenkinek vannak a munkahelyen kivüli céljai, kötelezettségei (család, barátok, közösségek), ahol a munkaidőn kívül egészségesen számítanak rá!

Szeretnénk hansúlyozni, hogy a munkavédelmi területek nem működhetnek, és nem is működnek egymástól függetlenül, így azok komplex kezelése alapvető.

 

 Az alábbiak szerint vállaljuk szervezetek munkavédelmmel, munkabiztonsággal kapcsolatos  területeken tudunk együttműködni:

 • Kockázatértékelések készítése:
 • Munkavédelmi szabályozások (pl. Egyéni védőeszköz juttatási rend, MVSZ vagy külön szabályozások) elkészítése, frissítése,
 • Munkavédelmi oktatások tematikájának elkészítése, oktatások megtartása,
 • Munkavédelmi üzembe helyezése,
 • Gépek, eszközök (pl. emelőgépek, villamos kézi szerszámok) időszakos biztonsági felülvizsgálatainak koordinálása,
 • Munkabalesetek, kvázi balesetek kivizsgálása,
 • Munkavédelmi szemlék, belső auditok, bejárások végzése,
 • Hatósági megkeresések, vizsgálatok során érdekképviselet,
 • Munkakörnyezeti mérések szervezése pl. légtér elemzések, zajmérések, megvilágítás mérések,
 • Munkabiztonsági eszközök beszerzésében való együttműködés,
 • Együttműködés a foglalkozás egészségügyi szolgáltatóval,
 • Oktatások pl. emelőgép oktatás (OKJ, hatósági jogosítvány), elsősegélynyújtás – szervezése kihelyezett formában is