Tűzvédelmi kockázatértékelések

Tűzvédelmi kockázatértékelés -nem jogi kötelezettség de a felkészültség fundamantuma!

A tűzvédelmi kockázatértékelés a biztonság irányába való elköteleződés egy újabb szintje. Alapjait saját szakembereink által kidolgozott tematika biztosítja.

Helyzetfelmérés:

  • Helyszíni bejárás során tapasztalatok szerzése, tevékenységek vizsgálata,
  • A szükséges információk begyűjtése az oktatási tematikától a tűzveszélyességi osztálybasoroláson át tűzoltó eszközök felülvizsgálatáig, a különböző berendezések tűzvédelmi szabványossági ellenőrzését is érintve.

Adatok feldolgozása:

  • Adatok feldogozása, kockázatétrtékelés elvégzése kidolgozott tematika alapján,
  • Eredmény bemutatása, külünböző szempontok szerint (pl.: területi kockázatok, jogi nem megfelelőségek, stb.),
  • Kritikus vagy nem-megfelelő szintű kockázatok külön kiemelése, összefoglalása.

Fejlesztési javaslatok:

  • Kockázatok elfogadható szintre történő csökkentésére javaslatok kidolgozása,
  • Esetleg további szükséges feladatok pl. mérések meghatározása.

 

1 ·       Jogszabályfigyelés
  Tűzvédelmi szempontból a vonatkozó, általános és terület specifikus követelmények változásának folyamatos követése, szükséges intézkedésekhez javaslattétel
2 ·       Tűzvédelmi szabályzat elkészítése, frissítése
  Munkahely specifikus, jogszabályi kötelező tartalommal, a tevékenységhez illeszkedő tűzvédelmi szabályzás összeállítása
3 ·       Tűzvédelmi kockázat értékelés elkészítése, aktualizálása
4 ·       Tűzriadó terv elkészítése, frissítése
  Jogszabályi előírás szerint a szükséges tűzriadó terv, reagálási vagy intézkedési tervek elkészítése
5 ·       Tűzvédelmi oktatások
  Belépő munkavállaló, ismétlő oktatások megtartása, tudás visszaellenőrzése tesztekkel és, vagy szóbeli visszakérdezés formájában
  Gyakorlati tűzvédelmi oktatás, tűzoltás gyakorlása, korszerű tűzoltókészülékek bemutatása
6

·       Tűzvédelmi oktatás tematika elkészítése, frissítése

  Általános és speciális tűzvédelmi információkat tartalmazó oktatási anyag összeállítása
7 ·      Tűzvédelmi szemlék, belső auditok, bejárások végzése,
  Az észrevételek, hiányosságok jegyzőkönyvben történő rögzítése, megküldése az ügyfél részére.
8 ·       Tűzriadó gyakorlatok megszervezése, lebonyolítása,
  Az észrevételek, hiányosságok jegyzőkönyvben történő rögzítése, megküldése az ügyfél részére.
9 ·      Tűzvédelmi felülvizsgálatok nyomon követése
10 ·      Tűzoltó készülékek negyedéves üzembentartói ellenőrzésének elvégzése
11 ·      Tűzoltó készülékek éves karbantartásának szervezése/végrehajtása
12 ·      Hatósági ellenőrzés során megállapított hiányosságok pótlásában támogatás
13 ·      Szakmai támogatás auditokon
14 ·      Szakma specifikus (munkavédelmi/tűzvédelmi) ellenőrzések, vizsgálatok:
  Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
  Villámvédelmi felülvizsgálat és karbantartás
  Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
  Tűzoltó készülék felülvizsgálat és karbantartás
  Tűzcsapok felülvizsgálata és karbantartása
  Tűzgátló, füstgátló ajtók felülvizsgálata
  Emelőgép szerkezeti-, fővizsgálatok
  Robbanásvédelmi dokumentáció, kockázatértékelés elkészítése